Lyckligare Medarbetare

Vill du:

 • Att dina anställda ska bli lyckligare?
 • Öka chanserna för ett bra samarbete i dina team?
 • Skapa en mer harmonisk atmosfär?
 • Öka effektiviteten i ditt företag?
 • Skapa en mer stimulerande och kreativ arbetsplats?
 • Uppnå bättre resultat under kortare tid?
 • Fortare uppnå dina och era mål?
 • Öka ditt företags inkomster?

Dagens moderna forskning visar att människor som skattar sig lyckliga är mer kreativa, produktiva, sociala, energiska, tacksamma, har bättre relationer (även till sina kollegor), större arbetsvilja och ger inte upp lika lätt som andra vid utmaningar, än de som skattar sig mindre lyckliga. Dessutom tar de ut färre sjukdagar och kostar på så sätt mindre för sin arbetsgivare. Välmående och lycka har också positiva effekter på hjärnan: När vi känner positiva känslor ökar flödet av syresatt blod till vänstra prefrontal cortex (frontalloben). Människor med större aktivitet i denna del av hjärnan löper mindre risk för depression och återhämtar sig snabbare från negativa upplevelser.

Att må bra har alltså fler fördelar än bara upplevelsen av positiva känslor i sig. Att ha lyckligare anställda innebär inte bara en mer harmonisk arbetsplats, utan även större effektivitet och högre inkomster för ditt företag. Därför kan detta vara intressant att satsa lite extra på för dig som företagare.

Global Happiness Organization erbjuder dig kunskap och verktyg för att öka både din och dina anställdas lyckonivå. Vi har kunskap och kompetens inom:

 • positiv psykologi, som är vetenskapen bakom lycka och välmående
 • positiv psykologisk coachning, som bygger på evidensbaserade coachingmetoder, inriktade på att öka klientens välbefinnande
 • motiverande intervju/samtal (MI), vilket är en samtalsmetodik som bland annat används inom coachning för att öka chanserna till önskad förändring.
 • kognitiv neurovetenskap, vilket är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen, så som tankar, känslor, perception och beteenden. Men denna kunskap kan vi dra samband mellan hjärnans funktioner och lycka.

Om du är intresserad och vill veta mer, tveka inte att höra av dig till oss! Vi anpassar varje kurs innehåll och längd efter önskemål och behov.