Flydde till Sverige - Blir Årets Lyckofrämjare 2012


Inlagt av Ludvig Lindström mån, 2013-03-25 23:45

Daniel Mendoza, grundare, VD och ansvarig utgivare för Good News Magazine, blir Årets Lyckofrämjare 2012.

Daniel Mendoza får priset för att han i det ständiga bombardemanget av negativa nyheter från massmedia lyckats skapa en plattform för goda och positiva nyheter.

- Jag känner mig hedrad och djupt berörd av att ha fått denna utnämning. Den påminner mig om varför vi ger ut Good News Magazine, och jag ser den som ett bevis på att vi når ut, och för att vi behövs, säger Daniel Mendoza.

- Det finns en mängd forskning som visar på att positiva nyheter skapar en lyckligare värld. Daniel Mendoza är en pionjär inom området, men har på bara några år lyckats nå ut med tidningens positiva budskap till tusentals människor, säger Ludvig Lindström, ordförande i Global Happiness Organization.

Studier visar att personer som har fått läsa/ta in negativt laddade ord beter sig mindre vänligt direkt efteråt. De som fått läsa/ta in positivt laddade ord beter sig istället mer vänligt och påverkar i sin tur omgivningens välbefinnande mer positivt.

Forskning visar även att ju fler negativa tankar en person tänker, desto svårare blir det att öka sitt välbefinnande. Det omvända gäller vid positiva tankar. Ju mer positiva tankar vi upplever, till exempel med hjälp av positiva nyheter, desto lättare blir det att även framöver tänka positivt och öka sitt välbefinnande.

Good News Magazine är Nordens största magasin som fokuserar på det positiva, vilket skapar välbefinnande och optimism inför framtiden. 2010 lanserades det första magasinet men idén föddes redan 1999 när han läste första terminen på Handelshögskolan i Stockholm.

På tåget från sin hemstad Västerås lyssnade Daniel på alla negativa kommenterar om massmedia, om hur dagstidningar bombarderar människor med negativa nyheter, om all misär och de problem som finns i världen. Sällan var det positiva kommenterar. Daniel bestämde sig då för att göra något åt den negativa inställningen. Men det tog tio år.

Daniel kom från Uruguay, via Brasilien och Paraguay, till Sverige som flyktingbarn på 1980-talet. Efter att ha tillbringat cirka fem år av sin barndom på flykt mellan olika länder och städer hamnade han och hans familj i Sverige. Daniels barndom var många gånger extremt våldsam. En barndom som, enligt honom själv, tog slut när hans far tog livet av sig i slutet av samma årtionde. Med fokus på framtiden och genom att inte låta negativa känslor påverka hans syn på människan och omvärlden har Daniel valt att gå sin egen väg.

Anna, chefredaktör för Good News Magazine, och Daniel är före detta klasskamrater. Mellan femman och nian gick de i samma klass. Cirka 20 år senare fick de kontakt igen och är nu teamet bakom produktionen av magasinet.

Utdelningen av lyckostatyett "Lyckan" skedde med hjälp av Västerås Tidning. Mer information om hur statyetten tagits fram och vad den står för går att läsa HÄR.