GHO invigningstalade på nytt kraftvärmeverk


Inlagt av Ludvig Lindström sön, 2013-12-01 17:02

I fredags var Global Happiness Organization, representerade av Boel Björkenwall, inbjudna för att hålla tal på invigningen av ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista nära Sigtuna.

Syftet med vår medverkan var att lyfta konsumtion och lycka ur ett forskningsperspektiv. Blir vi verkligen lyckligare av att konsumera så mycket som vi gör?

För självklart är det så att ju mindre vi människor konsumerar i form av prylar, kläder mm, desto mindre avfall har vi också att ta hand om. Och desto bättre mår vår natur.

Inbjudna var också Miljöministern, diverse olika el-bolag, företaget Blocket (som var där för att tala om vinsten med att återanvända fler prylar för att minska avfallet) mfl.

Vad säger då forskningen om konsumtion och lycka? Forskningen har bland annat visat att;

  • materialister (som sätter stort värde på statusprylar, pengar etc) är olyckligare än personer som inte är så materialistiska.

  • vi blir generellt sett lyckligare av att lägga pengar på upplevelser än på prylar.

Totalt sätt blev det från GHO:s sida en väldigt intressant dag som utmynnade i spännande samtal om lycka och lyckoforskning med chefer från flera olika företag.