Om GHO

                                                                                                                                   

Global Happiness Organization (GHO) är en internationell ideell organisation som syftar till att på vetenskaplig grund öka lyckan och minska lidandet i världen.

Totalt sett har världens befolkning blivit allt lyckligare de senaste årtiondena och detta visar att ökad lycka är möjlig. Lyckan stiger dock inte överallt i världen och de flesta länder ligger exempelvis långt ifrån den höga nivå av lycka som vårt grannland Danmark uppnått. I flera länder med hög lyckonivå är det dessutom många som lider av oron och ångest, framförallt unga.

Lidande är heller inte bara en del av den mänskliga populationen. Idag utsätter vi mer djur för lidande än vi någonsin tidigare gjort. Djurutnyttjandet genomsyrar hela samhället, från livsmedelsindustrin till kosmetikaindustrin, pälsindustrin och underhållningsindustrin. Samtidigt hotar vi framtida generationers välbefinnande genom klimatutsläpp och byggandet av ny teknik i destruktiva syften.

GHO vill skapa förutsättningar för ökad lycka hos såväl människor som djur. Fokus ligger inte bara på nuet, utan även på ett ökat välbefinnande för framtida generationer. Med hjälp av dig och människor som du, kan vi göra skillnad!

Läs mer om hur vi arbetar, varför lycka är viktigt och vilka framgångar vi uppnått.